Pazartesi, Haziran 05, 2006

Ölüm

"Ölmekten korkmuyorum. Ama o sırada orada bulunmayı istemiyorum."
Woody Allen

"Felsefe yapmak, ölmenin ne demek olduğunu öğrenmektir."
Montaigne

"Dünyaya ölümü karşılamak için geldin. Dünyaya gelişin, oradan gitmen içindir."
H.z.Ali

"Sen hasta olduğun için ölmüyorsun. Canlı olduğun için ölüyorsun."
Montaigne

"Güneş ve ölüm kendilerine sabit ve sürekli baktırmaz."
La Rochefoucould

"Ölüm hayatın her anında kendini hissettirir ama sadece bir defa gelir. Onu idrak etmek onun acısını çekmekten güçtür."
La Bruyere

"Ölümden en iyi bahsedecek olan ölülerdir."
Renard

"Ölüm sadece metaforlarla açıklanabilir."
Bachelard

"Hayat ölümden korkmak veya onu arzulamakla geçer."
Valery

"Tıpkı kemale ermiş bir zeytin tanesi gibi öl ve ölürken de seni meydana getiren ağaca teşekkür et."
Marcus Aurelius

"Ölüme karşı değil, ölüm hazırlıklarına karşı hazırlanıyoruz."
Montaigne

"Hayat, bütün zamanların tarihinde bir sarhoşluktur. Hakikat ölümdür."
Céline

"Ölümü hayattan uzaklaştırmak, insanı sadece içinde bulunduğu an'ı yaşayan hayvanın seviyesine indirmek demektir. Bundan dolayı ölümü hayata sokmak mecburiyetindeyiz."
Von Aster

"Korkunun asıl sebebi, ölümün ne olduğunu bilmemektir."
İbn-i Sina

"Hayat ölümün sonsuz uykusunda bir rüyadır."
James Thompson

Hiç yorum yok:

Tavan arası