Pazartesi, Aralık 24, 2007

İnsanların Dünyası - Antoine De Saint Exupery

"Şu banliyö trenlerine üşüşen kalabalığı artık hiç anlayamıyorum. Bütün bu kalabalık kendilerini, insan sanırlar ama, aslına bakarsanız, tıpkı karıncalar gibi, duymadıkları bir baskı altında, itişe kakışa, başka bir işe yaramaz olmuşlardır."

"Yoksul bir Pascal'ın dünyaya gelişi, adsız birkaç zenginin dünyaya gelişinden daha önemlidir."

"Bence her şeyden önce insanlar değil, onları meydana getiren ortam önemlidir.
Yetilerin de payı var kuşkusuz (...) Yetiler insanın kurtulmasına yardım ederler: Ama aynı zamanda insanın kendi yetisini ortaya koyması da gerekir."

"Göklerde, çöllerde geçen geceler...bütün insanların bulamayacağı binde bir fırsatladır. Ama, rastlantılar insanları canlandırdı mı, hepsi aynı gereksinimleri duyarlar."

"Sevmek birbirini seyretmek değil, bir arada aynı yöne bakmaktır."

"Kürek hükümlüsünün kazma sallayışıyla, maden arayıcısının kazma sallayışı birbirinin aynı değildir. Birincisi aşağılatıcı, ikincisi yücelticidir."

"Bir ülkenin genişletilmesi için ölmek belki güzel bir şeydir, ama bugün savaş, kayırmak istediği şeyi de yok etmektedir. Bugün artık, bütün bir ırkı canlandırmak için, biraz kan dökmek diye bir şey kalmamıştır. Uçaklarla, hiperit gazlarıyla yapılan bir savaş, artık kanlı bir ameliyattan başka bir şey değildir."

"Bu, gizlerle dolu bir yükseliştir. Erimiş bir lav gibi, yıldız mayasından, mucize gibi filizlenivermiş bir hücreden çıkmışız ve yavaş yavaş ilahiler besteleyecek, samanyollarını tartacak kadar yükselmişiz, yükselmişiz."

"Beni üzen, ne bu çökük avurtlar, ne bu kamburlar, ne bu çirkinliktir. Bu, biraz da, bu insanların her birinde öldürülern Mozart'lardır."

"Ruh balçığa soluğunu değdirirse insanı yaratabilir."

İnsanların Dünyası - Antoine De Saint Exupery

Hiç yorum yok:

Tavan arası