Pazar, Şubat 15, 2009

alıntılar

"Kadından beklenen tek şey, kendisini dişiliğine sarıp sarmalayarak sahtekarlığın dolaşımını sağlamasıdır." Luce Irigaray

Erkeklerin kadınları köle olarak yetiştirmeleri için, kendilerine göre çok güzel sebepleri olabilir, ama bir kölenin ruhu çekici bir şey değildir... Erkek kadını eğmiş, bükmüş, budamış, tanınmaz hale getirmiş ve sonra da sonuçtan memnun kalmamıştır." Janet Radcliffe Richards

"Bir türün yarısının varlığı niçin sadece diğer yarısına bağlıdır - kafasında erkeğin çıkarları ve hazzı ile çelişebilecek hiçbir şey olmayan ve kendine ait hiçbir çıkarı bulunmasına izin verilmeyen kadın niçin erkeklerin tali birer parçası olmak zorundadır diye sorduğumuzda verilebilecek tek cevap erkeklerin bundan hoşlanıyor olmasıdır." Hariet Taylor

"Bir cinsin diğerinin üzerinde üstünlük kurması... kendi içinde yanlış olmaktan öte, insanlığın gelişiminin önündeki en büyük engeldir." John Stuart Mill

Hiç yorum yok:

Tavan arası