Pazartesi, Kasım 19, 2012

Kader

 "Hayallerimizde kendimiz olmanın yüküne yer yok."

"Hayatlarımız hayallerimizle paralel biçimde ilerler. Ama asla tam olarak bağdaşmaz."

"Tatiller umulan mutluluğun karikatürleridir."

"Düşünmek en büyük zevk olabilir. En büyük dehşet de olabilir. Ya da bir şekilde ikisi birden olabilir. Hem zevk hem dehşet."

"Araba kullanırken, zihin düz ve açık seçik hayatta kalma faaliyetinde doğal bir müttefiktir. Oysa uçakta  veya arabanın arkasında otururken, beden hapsolmuş, şaşkın durumdadır."

"Dil ulusal kaderin ta kendisidir. Ulusal kaderin evrimidir, gelecektir."

"Geçmişi çözmek, kayıp bir rüyayı çözmeye benzer."

"Uyuyan zihnin, rölantide çalışan, hayatının unsurlarını rüyaların kaleydeskopunda yeniden düzenleyen zihnin uğultusu."

"Kötü müzik bitmek tükenmez bir kaynaktan fışkırıyor. İnsan ruhunun bitmez tükenmez riyakarlığından."

"Hep daha fazla kan, daha iyi silahlar, daha aşağılık sebepler olacak."

"Birinin gözlerinin içine ısrarla bakmak feci bir küstahlık aslında."

"El yazısının esrarını koruyan insanlar."

" Dev gibi bir duygu selinin ortasında, sen bir girdabın, durgun suyun içine sığınmış gizleniyorsun."

"Canlı rüyalar daima öngörüye temel oluşturmuştur."

"Aşk ve soylu yürek birdir."

"Birine benzemek, onu anlamak değildir."

"Ulusal kimlik, kişiliği çarpıtır."

"Kimliğimizi oluşturan hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığı ve acı."

"Acı, benlik duygumuzu pekiştirir. Benlik acı ve kederdedir."

"Orta yaşlı kadının milli utanç saptamasında önceden tasarlanmış bir teatrallik var."

"Anıtların tek amacı, bizi ölülerin başardığı büyük işlere öykünmeye teşvik etmektir."

"Mum ışığında başka dünyalara inanmak mümkün, ama parlayan güneşin altında mümkün değil."

"Yapmak, varoluşun içinde bir oyalanma."

"Belki de dil, olmakla yapmak arasındaki hayatiyettir."

"Anlaşılmazlıkla öngörülmezliğin arasında yaşıyoruz."

"Tanrıları, insanların aklını çelecek şeyler göndermek zorunda bırakacak kadar rahatsız eden güç neydi? Yoksa öykü, biz insanların sonsuza dek dışlanacağı hayali bir saadet mekanını tanımlamanın bir yolu muydu sadece?"

"Daha derine inilemeyen bir dünyada, kadar uzun ve verimli bir oyalanmadan başka ne olabilir ki?"

Tim Parks - Kader (Destiny) 
Çeviren: Roza Hakmen - Kanat Yayınları

Hiç yorum yok:

Tavan arası