Çarşamba, Haziran 04, 2008

Böyle Buyurdu Zerdüşt I

"İnsan eksik, tamamlanmamış bir varlıktır, açıktır her şeye: Gerisin geri de gidebilir, sağa sola da sapabilir, yukarılara da yükselebilir. Hayat hep kendini alt edendir!"

"Doğayı, kaygılarımızdan ve korkularımızdan kaçarak doğaya sığındığımız zaman gerçekten anlamaya başlayabileceğimizi gördüm. Bana ne insandan, insanın tedirgin uğraşmalarından!"

"Hayat yaşamaya değer der sanat, o güzel ayartıcı;
hayat anlamaya değer der bilim."

"En yüce dağlar, en derin denizlerden çıkmıştır; en derin acılardan doğar, en derin sevinçler."

"Kirli bir ırmaktır insan. Kirli bir ırmağı içine alması ve bozulmadan kalması için deniz olmalı kişi."

"On kez yine barışmalısın kendinle; çünkü alt etme acıdır ve kötü uyur barışmayan."

"Bir zamanlar ruh Tanrıydı; derken insanlaştı; şimdiyse yığınlaşıyor bile."

"Dağlarda en kısa yol, doruktan doruğadır; ama uzun bacakların olmalı bunun için."

"En yüce dağları çıkan, güler bütün acıklı oyunlara ve acıklı ağırbaşlılığa."

"Ben yürümeyi öğrendim. O gün bugündür kendimi koştururunm. Ben uçmayı öğrendim. O gün bugün kımıldamak için itilmem gerekmez."

"Bu ağacı ellerimle sallamak istesem, sallayamam. Oysa bizim görmediğimiz yel, onu dilediği gibi üzer ve eğer. Bizi en çok görünmeyen eller eğer ve üzer."

"Çalışkanlığınız kaçıştır, kendinizi unutma istemidir."

"Tırmanışlarına bakın şu çevik maymunların! Birbirlerinin sırtına binerek tırmanırlar; böylece çamura ve uçuruma yuvarlanırlar."

"Çokluk çamur oturur tahtın üstünde, taht da çokluk çamurun üstünde oturur."

"Malı az olanın, köleliği az olur."

"Yalnızlığına kaç dostum! Seni büyük adamların gürültüsünden sersemlemiş, küçüklerin iğneleriyle de delik deşik olmuş görüyorum.
Seninle nasıl susulacağını pek iyi bilir orman ve kaya. O sevdiğin ağaca benze yine sen, o geniş dallıya; sessiz ve dinlercesine sarkar o, deniz üstüne.
Yalnızlığın bittiği yerde pazar yeri başlar; pazar yerinin başladığı yerdeyse, büyük oyuncuların gürültüsü ve sineklerin vızıltısı başlar.
Halk pek anlamaz büyükten, yani yaratıcılıktan. Ama büyük şeylerin bütün göstericilerinden ve oyuncularından hoşlanır.
Gösterişli şatafatlarla doludur pazar yeri, ve halk övünür büyük adamlarıyla!
Yalnızlığına kaç dostum: görüyorum ki her yerini ağılı sinekler sokmuş.
Artık el kaldırma onlara! Sayısızdır onlar, hem senin yazgın sinek kovmak değildir ki."

"Senin iyiliğini gizli kötülüklerle öderler."

"Hele şu adamlara bakın: gözlerinden okunuyor, dünyada kadınla yatmaktan daha iyi bir şey bildikleri pek yok.
Çamur var gönüllerinin ta dibinde; ne yazık! ruh da varsa çamurlarında!
Keşke yetkin olsaydınız, hayvan olarak hiç değilse! Fakat hayvanlara vergidir suçsuzluk."

Friedrich Nietzsche

Hiç yorum yok:

Tavan arası