Pazar, Haziran 07, 2009

Tan Kızıllığı

"Dünya var olduğundan bu yana, hiçbir otorite kendisinin eleştiri konusu yapılmasına istekli görünmemiştir." (s.6)

"Gelenek nedir? Bize yararlı olan şeyleri emrettiğinden dolayı değil, bize emrettiğinden dolayı itaat ettiğimiz yüksek bir otoritedir. Gelenek duygusuyla korku duygusu birbirinden nerede ayrılır? O emredici, yüksek bir akıldan, kavranılamayan, somut olmayan bir güçten, kişiselden daha fazla bir şeyden korkmadır, bu korkuda bir batıl inanç var." (s.16)

"Ahlak, insanın kendisini birey olarak düşünmeden, kurallara uymasını istiyordu. Başlangıçta her şey gelenekti ve onu aşmak isteyen imse ya kanun koyucu, ya büyücü, ya da bir çeşit yarı tanrı olmak zorundaydı." (s.16)

"Vahşet, insanoğlunun yaptığı en eski şenliklerdeki neşe kaynaklarından biridir." (s.23)

"Özgür düşünce alanına, bireysel şekillendirilmiş yaşama doğru atılan en küçük adım, eskiden beri zihinsel ve bedensel işkencelerle savaşarak elde edilmiştir." (s.25)

"Kendimizi yukarılara ne kadar çok çıkarırsak, uçamayanlara o kadar küçük görünürüz." (s.318)

Nietzsche - Tan Kızıllığı

Hiç yorum yok:

Tavan arası